The American High School of Bulgaria e международна акредитирана школа, която дава възможност на Вашето дете да получи лицензирана диплома от САЩ и да продължи образованието си по целия свят.

Учебният процес  е администриран от САЩ и е под ръководството на квалифициран преподавател от САЩ във Варна.

 

Ние предлагаме на Вашето внимание две програми за обучение:

 

Хибридна програма – вашето дете се обучава в българско училище и в The American High School of Bulgaria едновременно и след завършване на  12-ти клас получава две дипломи за завършено средно образование – българска и американска.

 

Учебни предмети – Английска литература език (4 нива), Американска история, Американско правителство и Икономика.

Учебен план – ученикът трябва да посещава  The American High School of Bulgaria  2 пъти седмично за 2 часа, сутрин или следобед в зависимост от учебната му програма в другото училище.

Такса за обучение - 2600 евро на година, включваща всички учебни материали. Прилага се еднократна такса от 150 евро за първата година.

Изисквания   – завършен 7 клас или по-горен  и В2 ниво на владеене на английски език.

 

Пълна програма – Вашето дете посещава само The American High School of Bulgaria  и в края на обучението си получава диплома за завършено образование  от САЩ, лицензирана с апостил от Министерство на образованието на щата Флорида.

 

 

Учебни предмети – 4 основни и 2 избираеми на година, с възможност за допълнителни предмети.

Такса за обучение – 6600 евро на година, включваща 6 предмета и по 1000 евро на година за всеки допълнителен предмет. Прилага се еднократна такса от 150 евро за първата година.

Изисквания – завършен 8 клас или по-горен и В2 ниво на владеене на английски език.

 

 

Ние предлагаме:

  • Квалифициран екип в САЩ и България, които да помогнат на Вашето дете да разкрие пълния си потенциал и постигне максимални резултати

  • Учебен процес в малки групи и индивидуална работа с всеки ученик

  • Отлични резултати на изпитите

  • Тясна връзка между учители, родители и ученици

  • Съвременни интерактивни методи на преподаване

 

Ако Вашето дете не покрива необходимото ниво на владеене на английски език, ние организираме курсове за подготовка.

 

Крайният срок за регистрация е 16 Юли 2021 г.

Университетите , които приемат американската диплома за средно образование:

Universities in UK: 

Universities in France and Spain